8 Pułk Piechoty Legionów

2008

12.01.2008 - MWB -punkt posterunek policji)

19.01.2008 - Tomaszów (przełamanie styczniowe)

26-27.04.2008 - udział w 8 Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi

11.05.2008 - rekonstrukcja w Poświętnem - Hubal

7-8.06.2008 - Parczew - I i II wojna

26.07.2008 - Łomża walki o fort 1920

27.07.2008 - Lubartów - święto policji

... 11.2008 - Łomża walki 1918 r

powstanie grupy wschód po inscenizacji w Serokomli dołączenie do 8 ppleg silnej grupy z Radzynia i Lublina

- Serokomla inscenizacja

- iłża inscenizacja

- Haźlach pokazy GRH

- końskie inscenizacja

- Puławy inscenizacja

 

2009

- motoweteran bazar

- pokazy i prelekcje w szkołach 23 szt

- inscenizacja Radzyń 1920

-inscenizacja Łomża 1920

-inscenizacja Hazlach

-inscenizacja Wizna 1939

-inscenizacja Lubartów świeto pułku

-eszelon

-inscenizacja Kock

-udział w uroczystościach 1 listopada i 11 listopada

-przejęcie muzeum w Kocku i odnowienie oraz poszerzenie izby pamięci

-budowa forda 1915 i zaopatrzenie grupy w pojazdy 2 dniepry , fiat Milicja , tord , armata ZIS2 , kuchnia polowa 1915 r , 4 konie

- 04.10.2009 - oderwanie się od ŻO i powołanie wspólnego stowarzyszenia wraz z stow Sąsiedzi z Lubartowa nowa nazwa grupy

i nowe forum pod nareszcie stałym adresem grupy .

- 29.12.20009 - Opłatek grupowy w Kocku w Pałacu

nadanie grupie stałego miejsca i nawiązanie ścisłej współpracy z Domem Kultury w Kocku ,miejsce kwaterunku grupy DK Kock

w pałacu Anny Jabłonowskiej .

 

2010

- 10-01-2010 - WOŚP z grupą czyli pokazy w Kocku i Lubartowie

- iłża inscenizacja

- Haźlach pokazy GRH

- końskie inscenizacja

- Puławy inscenizacja

8 Pułk Piechoty Legionów